Rostislav Šerý

Bachelor's thesis

Aplikace rakouské teorie hospodářského cyklu na Japonskou ekonomiku 80. let

Application of austrian bussiness cycle theory to japanese economy in the 80's
Abstract:
Předmětem této práce je aplikace rakouské teorie hospodářského cyklu na reálnou ekonomiku. Schopnost této teorie vysvětlit příčiny krize budu zkoumat na Japonské ekonomice v době hospodářského boomu 80. let, který předcházel tzv. "Japonské ztracené dekádě". Pokusím se zjistit, co stálo za touto historickou zkušeností. V teoretické části se zaměřím na předpoklady této teorie, která má jasně definované …more
Abstract:
The aim of this thesis is application of the Austrian Bussiness cycle theory on the real economy. The ability of this theory to explain the causes of the crisis will be researched on the Japanese economy during the economic boom in the 80's which preceded the "Lost decade". I will try to find out the real cause of this historical event. In theoretical part I will focus on the assumptions of this theory …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 10. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2012
  • Supervisor: Lukáš Pfeifer
  • Reader: Luděk Urban

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32449