Rostislav Šerý

Bakalářská práce

Aplikace rakouské teorie hospodářského cyklu na Japonskou ekonomiku 80. let

Application of austrian bussiness cycle theory to japanese economy in the 80's
Anotace:
Předmětem této práce je aplikace rakouské teorie hospodářského cyklu na reálnou ekonomiku. Schopnost této teorie vysvětlit příčiny krize budu zkoumat na Japonské ekonomice v době hospodářského boomu 80. let, který předcházel tzv. "Japonské ztracené dekádě". Pokusím se zjistit, co stálo za touto historickou zkušeností. V teoretické části se zaměřím na předpoklady této teorie, která má jasně definované …více
Abstract:
The aim of this thesis is application of the Austrian Bussiness cycle theory on the real economy. The ability of this theory to explain the causes of the crisis will be researched on the Japanese economy during the economic boom in the 80's which preceded the "Lost decade". I will try to find out the real cause of this historical event. In theoretical part I will focus on the assumptions of this theory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2012
  • Vedoucí: Lukáš Pfeifer
  • Oponent: Luděk Urban

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32449