Ing. Petra Burgetová

Bakalářská práce

Čtená pohádka jako inspirace pro tvorbu didakticky zaměřených činností rozvíjejících matematickou pregramotnost

Read fairy tale as inspiration for the creation of didactically oriented activities developing mathematical pre-literacy
Anotace:
Bakalářská práce „Čtená pohádka jako inspirace pro tvorbu didakticky zaměřených činností rozvíjejících matematickou pregramotnost“ se zabývá rozvojem matematické pregramotnosti dětí předškolního věku. Teoretická část se věnuje různým stránkám matematické pregramotnosti, okrajově pojednává i o pregramotnosti čtenářské a pohádkách ve vztahu k dětem a matematice. Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření …více
Abstract:
The bachelor thesis „ Read fairy tale as inspiration for the creation of didactically oriented activities developing mathematical pre-literacy “ deals with the development of mathematical pre-literacy of preschool children. The theoretical part deals with various aspects of mathematical pre-literacy, marginally also deals with reading pre-literacy and fairy tales in relation to children and mathematics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Eva Nováková, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy