Martin HULÍK

Bakalářská práce

Vývoj jednoduchého systému komunikujícího po sběrnici 1-Wire vhodného pro automatizaci malých budov

Development of a simple 1-Wire based system suitable for home automation
Anotace:
V práci jsou navrženy 4 desky plošných spojů sloužící jako základní prvky stavebnice pro síť 1 Wire určené k řízení silových zařízení v rodinném domě, jako je například kotel nebo ovládání směšovacího ventilu. Jako řízené prvky jsou použity standardní součástky 1-Wire od firmy Maxim Integrated Products. Čtvrtá prototypová deska implementuje rozhraní 1-Wire do mikrořadiče PIC16, který rozšiřuje možnosti …více
Abstract:
Four printed circuit boards designed which use as basic elements of the kit for 1-Wire bus. Boards serve for controlling appliance in a family house equipment such as boiler or mixing valve control. Standard devices 1-Wire from company Maxim IP are used on the boards. The fourth prototype board implements the 1-Wire interface to PIC16 microcontroller that enhances the control actuators as well as PWM …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012
Zveřejnit od: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Balda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HULÍK, Martin. Vývoj jednoduchého systému komunikujícího po sběrnici 1-Wire vhodného pro automatizaci malých budov. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd