Lenka Štvrtecká

Diplomová práce

Matica kapacit sluzba/miesto o pacientov s Alzheimerovou chorobou v CR/SR v kontexte prevalencie choroby

Matice kapacit služba / místo o pacienty s Alzheimerovou chorobou v ČR / SR v kontextu prevalence nemoci
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na kapacity zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou, konkrétně v SR ve specializovaných zařízeních a v ČR v domovech se speciálním režimem a to v kontextu prevalence. Práce je rozdělena do tří hlavních částí a to do teoretické, metodické a praktické. Teoretická část obsahuje podrobnější charakteristiku Alzheimerovy choroby z hlediska jejího vzniku, příčin, příznaků, prevalence …více
Abstract:
The focus of this thesis is the capacities of facilities for people with Alzheimer's disease in Slovakia's specialized facilities and Czechia's special regime homes. The capacities are examined in the context of prevalence. The thesis is divided into three main parts, namely a theoretical part, a methodical part, and an empirical one. The theoretical part contains detailed characteristics of Alzheimer …více
Abstract:
Diplomová práca je zameraná na kapacity zariadení pre ľudí s Alzheimerovou chorobou, konkrétne v SR v špecializovaných zariadeniach a v ČR v domovoch so špeciálnym režimom a to v kontexte prevalencie. Práca je rozdelená do troch hlavných častí a to do teoretickej, metodickej a praktickej. Teoretická časť obsahuje podrobnejšiu charakteristiku Alzheimerovej choroby z hľadiska jej vzniku, príčin, príznakov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: Peter Pažitný
  • Oponent: Jaroslava Sedláková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79420