Mgr. Michaela Kovářová

Diplomová práce

Gender ve vzdělávání

Gender in Education
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem Gender ve vzdělávání. Práce se skládá ze dvou částí- teoretické a praktické. Cílem této práce je dětské pojetí genderu. Dále zjistit, zda jsou děti pod vlivem genderových stereotypů, které se objevují ve škole i v rodině. V teoretické části vymezuji pojmy jako gender, genderové role, genderové stereotypy, socializace, sociální role, genderová role, výchova, vzdělávání …více
Abstract:
The diploma thesis deals with Gender in Education. The work consists of two parts- theoretical and practical. Main goal of this thesis is children´s concept of gender. And to find out, if children are under the influence of gender stereotypes that occur both in the school and in the family. In the theoretical part is define terms such as gender, gender roles, gender stereotypes, socialization, social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy