Bc. Jiří Koudar

Diplomová práce

Visegrádská skupina po vstupu jejích členů do Evropské unie

Visegrad Group after accession of its members to the European Union
Anotace:
Cílem diplomové práce je komplexně zachytit a podrobit rozboru visegrádskou spolupráci v její nové éře, která nastala vstupem zemí Visegrádské skupiny do NATO a posléze i do Evropské unie. Tím se naplnily cíle definované v Deklaraci o spolupráci České a Slovenské Federativní Republiky, Polské republiky a Maďarské republiky v úsilí o evropskou integraci z roku 1991. Rozbor post-přístupové fáze fungování …více
Abstract:
The thesis deals with Visegrad cooperation in its new era. It provides analysis of Visegrad group functioning after accession of its members, i.e. Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia, to NATO and European union. This situation has meant that the aims defined in 1991 Declaration on Cooperation between the Czech and Slovak Federal Republic, the Republic of Poland and the Republic of Hungary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií