Kateřina BĚHANOVÁ

Bachelor's thesis

Spolupráce sester a studentů oboru Všeobecná sestra v průběhu praktické výuky

Cooperation of nurses and students of the field General nurse during practical education
Abstract:
Na povolání všeobecné sestry jsou v posledních letech kladeny stále vyšší nároky. Z tohoto důvodu se začalo na středoškolské vzdělání pohlížet jako na nedostatečné, a pro budoucí sestry se stalo nutností absolvovat vyšší odbornou či vysokou školu. Aby byly budoucí absolventi oboru Všeobecná sestra dostatečně připraveni na výkon tohoto povolání, je nutné získat náležité praktické zkušenosti během praktické …more
Abstract:
užít jak sestry, tak i studenti k větší informovanosti o tom, v čem tkví nejvíce problémů v průběhu praktické výuky a mohly tak tyto problémy řešit. Dále mohou výsledky posloužit pro pracovníky nemocnic a škol, které vzdělávají všeobecné sestry. Práce může též sloužit jako podklad k dalšímu výzkumnému šetření.
Abstract:
Still higher demands have been placed on the job of a general nurse recently. This is why secondary education started to seem insufficient and completion of higher vocational or university education has become necessary for future nurses. To be adequately prepared for their jobs the future graduates of the Nursing course have to obtain adequate practical experience during the practical education. Mutual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2016
Accessible from:: 2. 5. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Jiří Kaas

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BĚHANOVÁ, Kateřina. Spolupráce sester a studentů oboru Všeobecná sestra v průběhu praktické výuky. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2016 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses ghtlk3 ghtlk3/2
2/5/2016
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2/5/2016
Bulanova, L.
3/5/2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.