Kateřina BĚHANOVÁ

Bachelor's thesis

Spolupráce sester a studentů oboru Všeobecná sestra v průběhu praktické výuky

Cooperation of nurses and students of the field General nurse during practical education
Anotácia:
Na povolání všeobecné sestry jsou v posledních letech kladeny stále vyšší nároky. Z tohoto důvodu se začalo na středoškolské vzdělání pohlížet jako na nedostatečné, a pro budoucí sestry se stalo nutností absolvovat vyšší odbornou či vysokou školu. Aby byly budoucí absolventi oboru Všeobecná sestra dostatečně připraveni na výkon tohoto povolání, je nutné získat náležité praktické zkušenosti během praktické …viac
Anotácia:
užít jak sestry, tak i studenti k větší informovanosti o tom, v čem tkví nejvíce problémů v průběhu praktické výuky a mohly tak tyto problémy řešit. Dále mohou výsledky posloužit pro pracovníky nemocnic a škol, které vzdělávají všeobecné sestry. Práce může též sloužit jako podklad k dalšímu výzkumnému šetření.
Abstract:
Still higher demands have been placed on the job of a general nurse recently. This is why secondary education started to seem insufficient and completion of higher vocational or university education has become necessary for future nurses. To be adequately prepared for their jobs the future graduates of the Nursing course have to obtain adequate practical experience during the practical education. Mutual …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016
Zverejniť od: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Jiří Kaas

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BĚHANOVÁ, Kateřina. Spolupráce sester a studentů oboru Všeobecná sestra v průběhu praktické výuky. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses ghtlk3 ghtlk3/2
2. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2016
Bulanova, L.
3. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.