Jitka Heitmarová

Bakalářská práce

Spolupráce agentur domácí péče a pečovatelských služeb při poskytování komplexní ošetřovatelské péče

The Cooperation of Home Care and Nursing Agencies in Providing Comprehensive Care
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o spolupráci Agentur domácí péče a pečovatelských služeb při poskytování komplexní ošetřovatelské péče klientům využívajících těchto služeb. V teoretické části je uvedena historie a vývoj domácí péče a pečovatelských služeb v České republice i ve světě, pro koho jsou určeny a nejčastější indikační skupiny. Je zde také stručné seznámení s pojmem zdravotní sestra v domácí péči …více
Abstract:
The bachelor´s work deals with Home care and Nursing agencies cooperation in the providing comprehensive nursing care for clients who use these services. In the theoretical part history and evolution of the home care and the Nursing agencies in the Czech republic and The world is meant. Also at who the Home care and the Nursing agencies are aimed. There is also brief introduction of the term nurse …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jana Levová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Heitmarová, Jitka. Spolupráce agentur domácí péče a pečovatelských služeb při poskytování komplexní ošetřovatelské péče. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií