Bc. Lukáš Musil

Diplomová práce

Vliv komprehenzivní rehabilitační péče u pacientů po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu

Effect of a comprehensive rehabilitation care in patients after implantation of total hip artroplasty
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem komprehenzivní rehabilitační péče u pacientů po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. Efekt rehabilitace byl zkoumán pomocí vstupního a výstupního vyšetření testu funkční nezávislosti. Práce také zahrnuje studium vlivu věku, délky hospitalizace a body mass indexu na změnu funkční nezávislosti vlivem komprehenzivní rehabilitační péče. Výsledky diplomové práce …více
Abstract:
Master thesis studies effect of a comprehensive rehabilitation care in patients after implantation of total hip artroplasty. Effect of rehabilitation was examined using admission and discharge examination of functional independence measure. There is a research focusing on influence of age, length of stay and body mass index on functional outcome of rehabilitation care. Results of the thesis proved …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Hana Polonyiová
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta