Bc. Jana Dvořáková

Bakalářská práce

Proces péče o novorozence s ránou

Process of care of a newborn with a wound
Anotace:
Bakalářská práce popisuje prospektivní studii bez kontrolní skupiny realizovanou v časovém období od roku 2008 - 2014 se zaměřením na proces péče o rány u novorozenců a nedonošených novorozenců. Zpracovává a hodnotí vliv materiálů s měkkými silikony v oblasti efektivní terapie, minimalizace sekundárních traumat v okolí rány a minimalizace bolesti při převazu s využitím objektivizujících škál k hodnocení …více
Abstract:
This bachelors thesis describes a prospective study without controlled group, realized in term from 2008 till 2014 with aim on the process of wound care of the newborns and prematured babies. It develops and evaluates the influence of materials with soft silicones in the area of effective therapy, minimalization of secondary traumas in the area of the wound and minimalization of the pain during dressing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Pinkavová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta