Jana NAVRÁTILOVÁ

Bakalářská práce

Etický kodex Policie České republiky, jeho význam a aplikace v praxi

The Ethical Code of Police of the Czech Republic, its meaning and application in practice
Anotace:
První kapitola bakalářské práce je zaměřena obecně na etiku. V podkapitolách je vysvětlen vztah mezi morálkou a právem, vinou a trestem. Hlavními tématy je profesní etika, stavovská hrdost, hrdinství a hanba. Ve druhé kapitole je analyzován Etický kodexem Policie České republiky. Je zde popsána příčina jeho vzniku, jeho význam a aplikace v praxi. Třetí kapitola je věnována porušování Etického kodexu …více
Abstract:
The first chapter of the bachelor thesis is focused generally on ethics. The section explains the relationship between morality and the law, and the punishment. The main subjects of the ethics, professional pride, heroism and shame. In the second chapter, it is analyzed the ethical code of the Police of the Czech republic. There is a documented cause of its creation, its meaning and application in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013
Zveřejnit od: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NAVRÁTILOVÁ, Jana. Etický kodex Policie České republiky, jeho význam a aplikace v praxi. Brno, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.3.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 3. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe