Bc. Naděžda Nedomová

Master's thesis

Motivace a aktivizace žáků v oboru Kadeřník

Motivation and activation of students in the field of study of Hairstyling
Abstract:
Diplomová práce Motivace a aktivizace žáků v oboru Kadeřník pojednává o volbě a rozhodování žáků pro učební obor Kadeřník a následném úpadku zájmu o studium. V teoretické části poskytuje celkové vymezení oboru, rozbor teorií motivace s možnostmi uplatnění a aktivizujícími výukovými metodami používanými v odborných předmětech. Praktická část, na základě dotazníkového šetření, zjišťuje skutečnosti vedoucí …more
Abstract:
The thesis on the Motivation and activation of students in the field of study of Hairstyling deals with the questions concerning the choice and the decision-making of students in the field of hairstyling and the consequent decline of interest in the studies. The theoretical part provides an overall definition of the field, motivation theory analyses with possible applications and activating educational …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 5. 2013
  • Supervisor: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jan Děcký

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta