Bc. Tereza Kabešová

Bakalářská práce

Business plán na rozšíření rodinného podnikání

Business Plan to Extend the Family Business
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou rodinných firem, významem plánování a procesem tvorby podnikatelského plání pro rozšíření aktivit podnikání rodinné firmy v oblasti služeb ustájení koní, jezdecké školy a ubytování. Cílem bylo sestavit podnikatelský plán na nový projekt a zhodnotit jeho životaschopnost. Tato práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretických východiscích jsou …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of family companies, the importance of planning and the process of creating a business plan for expanding the activities of family business in the field of horse stabling, riding school and accommodation. The aim was to compile a business plan for a new project and assess its viability. This work is divided into theoretical and practical part. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Andrea Tomášková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance