Mgr. Martin Rosulek

Diplomová práce

Právní aspekty kybernetické bezpečnosti ČR

Legal Issues in Cybersecurity in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku budování právního rámce ochrany kyberprostoru. Cílem je analyzovat možnosti řešení efektivní ochrany národního kyberprostoru před nebezpečím stále častějších a rozsáhlejších kybernetických útoků a jiných bezpečnostních incidentů. Podrobněji je diskutován právní model v České republice, a to v souvislosti s připravovaným zákonem o kybernetické bezpečnosti …více
Abstract:
The diploma thesis is focus on the issue of building a legal framework for the protection of cyberspace. The aim is to analyze the possibilities of effective national cybersecurity model in the context of increasing cyberattacks and other security incidents. Author discussed a legal framework of cyberspace security in the Czech Republic, because the key legal act is waiting to be approved by the government …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta