Markéta VÁCHOVÁ

Bakalářská práce

Vliv tréninku kognitivních funkcí na pozornost a krátkodobou paměť u klientů s diagnózou stařecké demence

The influence of cognitive functions training on attention and short-term memory in clients with a diagnosis old age dementia
Anotace:
Příjmení a jméno: Markéta Váchová Katedra: Rehabilitačních oborů Název práce: Vliv tréninku kognitivních funkcí na pozornost a krátkodobou paměť u klientů s diagnostikou stařecké demence Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D. Počet stran - číslované 50 Počet stran - nečíslované 34 Počet příloh: 6 Počet titulů použité literatury: 21 Souhrn Tato bakalářská práce se zabývá tréninkem kognitivních …více
Abstract:
Surname and name: Markéta Váchová Department: Of Rehabilitation Specialization Title of thesis: The influence of cognitive functions training on attention and short-term memory in clients with a diagnosis old age dementia Consultant: Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D. Number of pages - numbered: 50 Number of pages - unnumbered: 34 Number of appendices: 6 Number ofliterature items used: 21 Summary This bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁCHOVÁ, Markéta. Vliv tréninku kognitivních funkcí na pozornost a krátkodobou paměť u klientů s diagnózou stařecké demence. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/