Bc. Marcela Hamplová, DiS.

Bakalářská práce

Možnosti a meze utváření vztahu dětí k přírodě

Possibilities and restrictins of a childerńs relationship to nature
Anotace:
Bakalářská práce „Možnosti a meze utváření vztahu dětí k přírodě“ se zabývá možnostmi a limity při utváření vztahu dětí k přírodě v mateřské škole. V teoretické části je charakterizován vztah k přírodě. Autorka poukazuje na proces utváření vztahu dětí k přírodě v mateřské škole ve vazbě na zvláštnosti předškolního věku. Zvláštní pozornost je věnována metodě plynulého učení, která je aplikována v praktické …více
Abstract:
This thesis "Possibilities and limits of the formation of children´s relationship with nature" deals with the possibilities and limits in the formation of children´s relationship with nature in nursery school. The relationship of children with nature is characterized in the theoretical part. The author refers to the process of formation of children´s relationship with nature in nursery school in relation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta