Bc. Eva Laušmanová

Diplomová práce

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením prostřednictvím spolupráce zaměstnavatelů s agenturou pro podporované zaměstnávání

Employment of People with Disabilities through Cooperation of Employers with Supported Employment Agencies
Anotace:
Cílem této práce je analyzovat životní situaci lidí se zdravotním postižením a zodpovědět hlavní otázku: Jak motivuje agentura pro podporované zaměstnávání zaměstnavatele ke spolupráci a k zaměstnávání lidí se zdravotním postižením? Vycházíme z předpokladu, že lidé se zdravotním postižením jsou znevýhodněni na trhu práce, mj. kvůli nízké motivaci zaměstnavatelů tyto osoby zaměstnávat. Domníváme se …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to analyze the life situation of people with disabilities and answer the main question: How does a supported employment agency motivate employers to cooperation and employment of people with disabilities? We start with the presumption that people with disabilities are disadvantaged on the labour market, i.a. because of low motivation of employers to employ these people …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Klára Šmídová
  • Oponent: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií