Martin Daňhel

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Současný diskurs využívání teorií pro soudobou sociální práci

Anotácia:
Tato práce zjišťuje, jaká témata v kontextu teorií sociální práce Časopis sociální práce/Sociálna práca pojmenovává v letech 2010-2016,a tím ovlivňuje současný diskurs soudobé sociální práce. Práce je strukturována do dvou hlavních částí, tedy na teoretickou a praktickou část. Cíle je dosaženo kvalitativním výzkumem, a to především analýzou dokumentů. Analýze je podrobeno celkem 29 čísel časopisu za …viac
Abstract:
This thesis surveys which topics in the context of social work are addressed in the magazine "Časopis sociální práce/Sociálna práca" in 2010-2016 and therefore influences current discourse of contemporary social work. This theses is structured into two main parts, theoretical and practical. The goal is achieved via qualitative research, mainly by the analysis of documents. There were 29 issues of the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedúci: Mgr. Miloslava Šotolová
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Tomáš Waloszek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc