Michaela Randová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Kantovy Základy metafyziky mravů jako příklad užití etické teorie v sociální práci

Anotace:
Absolventská práce se zaměřuje na Kantovu etiku, konkrétně na jeho stěžejní dílo Základy metafyziky mravů. Práce se zabývá základní analýzou klíčových tezí v díle obsažených týkajících se etiky. Značný prostor věnuje autorka interpretaci a kritice Kantova díla s odkazy na relevantní literaturu. Ve druhé části práce na příkladu užití etické teorie aplikuje výše popsané na konkrétní použití v oblasti …více
Abstract:
The graduation thesis is focused on Kantian ethics, mainly on his masterpiece Metaphysics of Morals. The thesis deals with the basic analysis of essential thoughts concerning ethics. The author deals with an interpretation and critics of Kant’s work in great length. In the second part of the thesis there are use cases applied in social work on an example of using theory of ethics in praxis. This is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Ondřej Fischer
  • Oponent: Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie