Mgr. Tomáš Nohel

Bakalářská práce

Mimořádný lidový soud ve Znojmě v letech 1945-1948

Extraordinary People's Court in Znojmo in 1945 - 1948
Anotace:
V této práci je popsána činnost Mimořádnéholidového soudu ve Znojmě v letech 1945 - 1948. Práce je rozdělena do šesti částí. V první je popsán vznik Mimořádných lidových soudů. V druhé je charakteristika Mimořádného lidového soudu ve Znojmě. Ve třetí jsou popsány případy které končily rozsudkem smrti. Čtvrtá a pátá část se zaměřuje na průběh výkonu rozsudků a na agendu soudu. V závěrečné šesté části …více
Abstract:
In this elaboration there are described the activities of Extraordinary People's Court in Znojmo during the period 1945 – 1948. The elaborate is divided into six parts. The first part describes the establishment of Extraordinary People's Courts. The second part individualizes the Extraordinary People's Court in Znojmo. The third part describes the cases that resulted in judgment of death. The fourth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie

Práce na příbuzné téma