Tomáš Němec

Bakalářská práce

Petr Zapletal - skladatel, pedagog, organizátor a popularizátor

Petr Zapletal – composer, pedagogue, organizer and popularizer
Anotace:
Bakalářská práce „Petr Zapletal – skladatel, pedagog, organizátor a popularizátor“ pojednává o soudobém českém skladateli, pedagogovi, badateli, hudebním aranžérovi, vydavateli, organizátorovi hudebního života a popularizátorovi známých i jím objevených děl starých mistrů, především z období baroka. Stručně mapuje jeho život a rozsáhlou tvorbu a hudební i pedagogickou aktivitu.
Abstract:
The bachelor thesis called Petr Zapletal – A Composer, Educator, Organiser and Promoter deals with a contemporary Czech composer, a teacher, researcher, music arranger, publisher, organizer of music events and popularizer of well-known and newly discovered works, especially of the Baroque period. It briefly describes his life, his extensive work, and his output and teaching activities.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 10. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/wl04l/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Hra na lesní roh