Theses 

Assessment of the Financial Position of the Selected Company by the Financial Analysis Methods – Zi Ye

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Zi Ye

Bakalářská práce

Assessment of the Financial Position of the Selected Company by the Financial Analysis Methods

Assessment of the Financial Position of the Selected Company by the Financial Analysis Methods

Anotace: Finanční analýza je široce používána při vyšetřování finanční pozice společností dnes. V této bakalářské práci, považované za analytický cíl, je společnost Toyota Motor Corporation komplexně hodnocena různými metodami finanční analýzy. Výsledek hodnocení může mít referenční význam pro manažery a investory, kteří mají zájem o Toyota Motor Corporation.

Abstract: Financial analysis is widely applied in investigation of financial position of companies today. In this bachelor thesis, regarded as analytic target, Toyota Motor Corporation is evaluated comprehensively by different methods of financial analysis. The result of the evaluation may have referential significance for managers and investors who are interested in Toyota Motor Corporation.

Klíčová slova: Finanční analýza, Toyota Motor Corporation, Finanční situace

Keywords: Financial analysis, Toyota Motor Corporation, Financial position

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: Karolina Lisztwanová
  • Oponent: Kateřina Zelinková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 09:33, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz