Bc. Katarína Benediková

Bakalářská práce

Komparace nástrojů používaných pro regulaci maloobchodu v evropskych zemích

Comparison of retail regulation tools in European countries
Abstract:
The thesis deals with the regulation of the retail expansion as a result of the suburbanization process. In the recent years, Czech retail environment un-derwent significant dynamic changes which had negative impacts. Therefore, there is a need to implement an effective tool for regulation, as well as creating a favourable political environment. The thesis includes the introduction to the topic and …více
Abstract:
Táto práca sa zameriava na reguláciu expanzie maloobchodu ako dôsledok suburbanizačných procesov. České maloobchodné prostredie prechádzalo v posledných rokoch významnými dynamickými zmenami, ktoré zanechávajú negatívne následky. Vyplýva z toho potreba zavedenia efektívneho nástroja pre reguláciu maloobchodu, ako aj vytvorenie priaznivého politického prostredia. Súčasťou práce je teoretický úvod do …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Šilhan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj a cestovní ruch / Regionální rozvoj a cestovní ruch