Nikola ŽÁKOVÁ

Bakalářská práce

Názory a představy vysokoškoláků na partnerství, manželství a rodičovství v kontextu individualizace

University students' outlooks and views on partnership, marriage and parenthood in the context of individualization
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je zjištění představ a názorů vysokoškoláků na partnerský vztah, manželství a rodičovství v kontextu individualizace společnosti. Studie se soustředí na to, co vysokoškoláci považují za důležité pro partnerský vztah, jaký mají názor na manželství a rodičovství v současnosti, kdy je svět plný nejistot a kdy mají lidé spousty možností, jak se v něm realizovat. Zaměření práce …více
Abstract:
The main topic of this bachelor work is the college students views on the partnership and the marriage and their attitudes to the parenthood in the context of individualization. The processes of individualization influence the lives of young people, who have too many choices in the uncertain world. The aim of this qualitative work is to find out mens and womens outlooks and views on these three themes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽÁKOVÁ, Nikola. Názory a představy vysokoškoláků na partnerství, manželství a rodičovství v kontextu individualizace. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická