Bc. Veronika Líbalová

Bakalářská práce

Postoje mladých lidí k manželství a rodičovství

The attitudes of young people toward marriage and parenthood
Anotace:
Období po roce 1989 s sebou přineslo velkou spoustu demografických změn ovlivněné pádem socialismu a příchodem druhého demografického přechodu, zejména v oblasti reprodukčního chování, ale také partnerství a manželství. Bakalářská práce poukazuje na nejvýraznější změny související s druhým demografickým přechodem a vývojem manželství a rodičovství od 90. let po současnost. V rámci dotazníkového šetření …více
Abstract:
The period after 1989 brought with it a great deal of demographic change influenced by the fall of socialism and the advent of the second demographic transition, especially in the field of reproductive behavior, but also partnership and marriage. The bachelor thesis highlights the most significant changes related to the second demographic transition and the development of marriage and parenthood from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vendula Svobodová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografie