Milota Styková

Bakalářská práce

Postavení žen na pracovním trhu na Slovensku se zaměřením na ženy v řídících funkcích

The situation of women on the labor market in Slovakia with focus on the women in managerial positions
Anotace:
Bakalárska práca je zameraná na problematiku rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na pracovnom trhu na Slovensku. Prvá časť je teoretická a vysvetľuje základné pojmy nevyhnutné pre pochopenie danej témy a zaoberá sa tiež politikou rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Teoretické východiská sú použité pre vlastnú prácu, ktorá je zameraná na postavenie žien pracujúcich v manažérskych pozíciách …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of gender equality and equal opportunities on the labor market in Slovakia. The first part is theoretical an it defines basic concepts, which are necessary for understanding this issue. The theoretical basis is used for the practical part which is focused on women in managerial positions and it consists of two parts. The analysis assesses the condition in achieving …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Libuše Macáková
  • Oponent: Zuzana Džbánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70331