Pavlína Jíchová

Bakalářská práce

Pozice a role feminismu v současné společnosti

Feminism, His Role and Position in The Contemporary Society
Anotace:
Bakalářská práce "Pozice a role feminismu v současné společnosti" se zabývá zkoumáním fenoménu feminismu v současné společnosti. Objasňuje požadavky feministek v historickém kontextu a celkový vývoj feminismu. Tyto požadavky jsou předpokladem pro vyvození závěru pro obraz feminismu v současné společnosti. Práce vysvětluje základní pojmy a koncepty týkající se tohoto tématu. Definuje rozdíly mezi pojmem …více
Abstract:
The bachelor thesis "Feminism, His Role and Position in The Contemporary Society" deals with research of phenomenon of feminism in contemporary society. It explains feministis´ requirements in historical context and also the overall development of feminism. These requirements are the prerequisite for a conclusion of an image of feminismin contemporary society. The thesis explains the general concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2015
Zveřejnit od: 21. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lenka Václavíková Helšusová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jíchová, Pavlína. Pozice a role feminismu v současné společnosti. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.7.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 7. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická