Bc. Kateřina Urubková

Bachelor's thesis

Representation of African American Women in Film

Representation of African American Women in Film
Abstract:
Práce se zaměřuje na jedno ze stereotypních zobrazení Afro-amerických žen v americkém filmu, a to stereotyp, který je nazýván "mammy," a tvrdí, že klíčové prvky zobrazování tohoto stereotypu ve filmu zůstávají nezměněny. Práce dále upozorňuje na fakt, že zachovávání stereotypů ve filmu má negativní vliv na společnost.
Abstract:
The thesis is concerned with one of the stereotypes of African American women in American film, the mammy stereotype, and it argues that the key features of portrayals of the stereotype in film remain unchanged. The thesis also draws attention to the fact that preservation of stereotypes in film has negative impact on society.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Reader: Mgr. Robert Švábenský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta