Bc. Maja Predovan

Bakalářská práce

Representation of African Americans and Native Americans in Film

Representation of African Americans and Native Americans in Film
Anotace:
Tato práce odhaluje, jak vyobrazení Afroameričanů a Indiánů v moderní Hollywoodské produkci, odkrývá přetrvávající stereotypy. Protože zmíněné menšiny byly nedílnou součástí Amerického národa od dob jeho vzniku, jejich filmová reprezentace funguje jako odraz politické nálady v zemi. Dále poukazuje na vyobrazení členů menšin, pomocí poskytnutí stručného přehledu vývoje stereotypů, jak vyobrazení členů …více
Abstract:
This thesis uncovers how depictions of African Americans and Native Americans in modern Hollywood production reveal enduring stereotypes. Because these minority groups have been an integral part of the American nation ever since its beginnings, their filmic representation functions as a mirror of the political atmosphere in the country. Additionally, by providing a brief overview in the evolution of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. Barbora Kašpárková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura (angl.)