Bc. Kateřina Urubková

Bakalářská práce

Representation of African American Women in Film

Representation of African American Women in Film
Anotace:
Práce se zaměřuje na jedno ze stereotypních zobrazení Afro-amerických žen v americkém filmu, a to stereotyp, který je nazýván "mammy," a tvrdí, že klíčové prvky zobrazování tohoto stereotypu ve filmu zůstávají nezměněny. Práce dále upozorňuje na fakt, že zachovávání stereotypů ve filmu má negativní vliv na společnost.
Abstract:
The thesis is concerned with one of the stereotypes of African American women in American film, the mammy stereotype, and it argues that the key features of portrayals of the stereotype in film remain unchanged. The thesis also draws attention to the fact that preservation of stereotypes in film has negative impact on society.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. Robert Švábenský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta