Bc. Jan SVOBODA

Master's thesis

OPC server pro obecnou sériovou komunikaci

OPC server for general serial communication
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením obecného OPC serveru, tvorbou aplikace pro jeho konfiguraci, implementací komunikace na protokolu MODBUS a tvorbou SCADA/HMI aplikace. OPC server je vyvíjen v programovacím jazyku C++ a konfigurační aplikace v jazyku Visual basic. Vizualizace je vytvářena v aplikaci WinCC od společnosti Siemens. Na začátku práce je seznámení s Technologií OPC a uvedení do problematiky …more
Abstract:
This diploma thesis deals with creation of a general OPC server, application for configuration, implementation of the MODBUS communication and creation of SCADA / HMI applications. The OPC server is developed in C++ and configuration applications in Visual Basic. Visualization application is created in the WinCC from Siemens. At the beginning of the thesis is an introduction to OPC technology and introductions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2011
Identifier: 41220

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Balda, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SVOBODA, Jan. OPC server pro obecnou sériovou komunikaci. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Master programme / field:
Applied Sciences and Computer Engineering / Cybernetics and Control Engineering