Bc. Markéta Janošíková

Bakalářská práce

Přísloví a idiomy obsahující část lidského těla a jejich porovnání mezi španělským a českým jazykem

Proverbs and idioms which contain a part of the human body and their comparison between the Spanish and Czech language
Anotace:
Bakalářská práce porovnává předem vybraná španělská a česká přísloví a idiomy mezi sebou. Základ práce tvoří právě ta španělská přísloví či idiomy, které obsahují alespoň jednu část lidského těla. Předmětem teoretické části je studium frazeologie jakožto lingvistické disciplíny, dále pak frazeologická jednotka neboli základní jednotka celé frazeologie a jednotlivé definice pro přísloví i idiom. Praktická …více
Abstract:
El trabajo de diplomatura compara entre sí los refranes y modismos en espańol y checo elegidos por adelantado. La base del trabajo la forman justamente aquellos refranes o modismos espańoles que contienen por lo menos una parte del cuerpo humano. El objeto de la parte teórica es el estudio de la fraseología como una disciplina lingüística, más adelante la unidad fraseológica o sea unidad básica de …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2013
Zveřejnit od: 13. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Liana Hotařová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janošíková, Markéta. Přísloví a idiomy obsahující část lidského těla a jejich porovnání mezi španělským a českým jazykem. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN