Aneta GRUNTOVÁ

Bakalářská práce

Česko-ruská frazeologie

Czech-Russian Phraseology
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na česko-ruskou frazeologii. Text je rozdělen do několika kapitol. V první části práce je vysvětlen základní pojem frazeologie, dále je vysvětlen pojem fráze a rozdělení základních typů frazeologických jednotek. Práce také obsahuje výčet gramatických zvláštností. V závěru práce se nachází základní dělení frazeologismů podle původu a vzniku. Ve druhé - praktické části je …více
Abstract:
Bachelor's work is directed to czech and russian phraseology. Text is divided into several chapters. In first chapter basic concept of phraseology is explained, next is described concept of phrases and division basic types of phraseology's units. Work also contains list of grammary's curiosities. Basic division of phraseme according to origin and source is situated in the end of work. In second - practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Celerová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GRUNTOVÁ, Aneta. Česko-ruská frazeologie. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta