Theses 

Návrh a zpracování projektové dokumentace pro objekt penzionu s restaurací v Třeboni – Kristýna VYNAHLOVSKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kristýna VYNAHLOVSKÁ

Bakalářská práce

Návrh a zpracování projektové dokumentace pro objekt penzionu s restaurací v Třeboni

Draft and elaboration of project documentation for object Pension with restaurant in Třeboň

Anotace: Tato práce je zaměřena na návrh a zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení objektu Penzion s restaurací v Třeboni dle vyhlášky č. 63/2013 Sb. Stavba by měla sloužit hostům všech oblastí České Republiky a zároveň i zahraničním turistům pro rekreaci. Objekt je navržen jako zděný stěnový, půdorysem ve tvaru písmene L, dvoupodlažní s využitím podkroví. V přízemí je navržena restaurace se zázemím. Práce se zabývá tepelným posouzením konstrukcí, statickými výpočty a empirickým návrhem prvků krovu. Výkresy byly zpracovány v programu AutoCAD studentské verze 2014. Pro vytvoření vizualizace objektu byl použit program ArchiCAD 16 a pro statické výpočty program Scia Engineer 14. Textová část byla vytvořena v programech WORD a EXCELL 2010. Veškeré konstrukce a výpočty byly provedeny dle platných norem ČSN EN.

Abstract: This work focuses on the draft and elaboration of project documentation for building permits object Pension and restaurant in Třeboň according to Decree no. 63/2013 Col. This building should serve especially to guests all areas of the Czech Republic as well as foreign tourists for recreation. The building is designed as a brick wall, floor plan L-shaped. Contains two floor and using the attic. The ground floor is designed restaurant with facilities. This work deals with the assessment of structure, static calculations and empirical design of elements. The drawing part of the project was done by the usage of AutoCAD 2015 student version. The visualization and real view of the building was achieved with programmes ArchiCAD 16 and structural analysis was done by Scia Engineer 14. Text section was created in Word an Excell 2010. All designs and construction calculations are in accordance with Czech technical standards ČSN EN.

Klíčová slova: penzion, projektová dokumentace, stavební povolení, statika, systém LIVETHERM

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=64123 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

VYNAHLOVSKÁ, Kristýna. Návrh a zpracování projektové dokumentace pro objekt penzionu s restaurací v Třeboni . Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 05:54, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz