Lenka POSPÍŠILOVÁ

Bakalářská práce

Diagnostická kriteria ADHD

Diagnostic sriteria of ADHD
Anotace:
V bakalářské práci se zabývám poruchou ADHD a diagnostickými kritérii ADHD. V teoretické části jsem využila poznatků ze studia odborné literatury a z přednášek studia speciální pedagogiky. V praktické části jsem se zaměřila na předškolní děti s diagnostikovanou poruchou ADHD.
Abstract:
In my bachelor work I am dealing with a failure of ADHD and diagnostic criteria of ADHD. In the theoretical part I have picked up inforamtion from scientific literature and lectures on special pedagogy. In the practical part I have focused on pre-school children with the diagnose of ADHD.
 

Klíčová slova

porucha ADHD
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2007
Zveřejnit od: 29. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Jana Swierkoszová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POSPÍŠILOVÁ, Lenka. Diagnostická kriteria ADHD. Ostrava, 2007. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.6.2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 6. 2007 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.