Bc. Jiří Jirásek

Bakalářská práce

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v České republice

The Analysis of the Credit Consumer Market in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v České republice“ je analýza vývoje finanční gramotnosti v České republice na základě ukazatelů trhu spotřebitelských úvěrů. V první části práce jsou definovány jednotlivé ukazatele, teoretické pojmy a blíže popsána finanční gramotnost včetně Národní strategie pro vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. V druhé části práce jsou porovnávány …více
Abstract:
The goal of the bachelor thesis “The Analysis of the Credit Consumer Market in the Czech Republic” is to analyse development of the financial literacy in comparison to the consumer credit market in the Czech Republic. Individual indicators, theoretical concepts, financial literacy and the National Strategy for Financial Education are described in the first part of the thesis. The second part of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2018
  • Vedoucí: Ing. Josef Nešleha
  • Oponent: Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance