Bc. Lucie Kosířová

Diplomová práce

Projekt zefektivnění finančního řízení nebankovní platební instituce

The Project of Financial Management Improvement of a Non-bank Payment Institution
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zavedení nástrojů pro efektivní řízení finančních prostředků v platební instituci. Stanovit vhodné postupy a opatření pro výkaznictví stanovené regulátorem, kterým je Česká národní banka. Teoretická část diplomové práce se zabývá poskytovateli platebních služeb, kteří mohou v České republice působit a podmínkami, které musí splňovat. Praktická část je zaměřena na představení …více
Abstract:
This theses deals with implementation of instruments toimprove management of financial resources in payment institution. It suggests appropriateprocedures for mandatory reporting to Česká národní banka. The theoretical partsof the theses discuss the legal environment of payment institutions in theCzech Republic. First section of the practical part introduces the company anddescripbes payment methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Blanka Kameníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kosířová, Lucie. Projekt zefektivnění finančního řízení nebankovní platební instituce. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance