Ing. Bronislava KOPECKÁ

Diplomová práce

Azylová procedura na území České republiky a její financování Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky

Asylum Procedure in the Territory of the Czech Republic and its Financing by the Administration of Refuge Facilities of the Ministry of Interior of the Czech Republic
Anotace:
V úvodní části diplomové práce rozebírám fenomén migrace a uprchlictví na území České republiky a právní úpravu v oblasti mezinárodní ochrany, kterou je Česká republika vázána. Poté se zabývám průběhem azylové procedury na našem území, a to od prohlášení cizince o úmyslu požádat Českou republiku o mezinárodní ochranu, přes pobyt žadatele o mezinárodní ochranu v azylových zařízeních, a také průběhem …více
Abstract:
The introductory part of this dissertation I analyse the phenomenon of the migration and refugees in the territory of the Czech Republic and the legal regulations by which is the Czech Republic obliged in the area of an international protection. Further I concern on the development of the asylum procedure in our territory, starting from a declaration of a foreigner about an intention to ask the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008
Zveřejnit od: 5. 5. 2010
Identifikátor: 8918

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Libor Šnédar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOPECKÁ, Bronislava. Azylová procedura na území České republiky a její financování Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky. Zlín, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.