Bc. Veronika Batelková

Master's thesis

How to tackle disinformation pandemic: Design, realisation and evaluation of a media literacy university course

How to tackle disinformation pandemic: Design, realisation and evaluation of a media literacy university course
Abstract:
Boj proti dezinformacím v digitálním prostoru je v dnešní společnosti naléhavým tématem. Tato práce se zabývá návrhem univerzitního kurzu, jehož cílem je rozšířit mediální a informační gramotnost (MIL) studentů a pomoci jim se v této problematice orientovat. Teoretická část popisuje problematiku dezinformací a představuje možná řešení. Praktická část se zaměřuje na proces navrhování kurzu – identifikaci …more
Abstract:
The fight against disinformation in digital space is a pressing issue in today's society. This thesis deals with designing a university course to expand students' media and information literacy (MIL) and help them navigate the subject. The theoretical part describes disinformation and presents possible solutions. The practical part focuses on the course design process – identifying students' needs …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 1. 2023
  • Supervisor: RNDr. Michal Černý, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta