Kateřina Tomášová

Diplomová práce

Zpětný odběr elektrozařízení

Take-back of electrical equipment
Anotace:
Cílem diplomové práce je popsat a posoudit fungování zpětného odběru elektrozařízení u nás. Zpětný odběr je zhodnocen z obecného pohledu, také je využito mých zkušeností v rámci zaměstnání ve společnosti ELEKTROWIN a.s. a materiálů poskytnutých mi kolektivním systémem. Teoretická část práce je zaměřena na legislativní rámec konceptu zpětného odběru elektrozařízení, na popis společnosti ELEKTROWIN a …více
Abstract:
The thesis describes and assess the functioning of the take-back of electrical equipment in Czech Republic. The take-back system is evaluated from a general perspective, it is also used my experience in employment and in society ELEKTROWIN and materials provided to me by the collective system. The theoretical part focuses on the legislative framework of take-back concept, on description of ELEKTROWIN …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2010
  • Vedoucí: Alena Hadrabová
  • Oponent: Antonín Dvořák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24545