Filip ŠTOLL

Bakalářská práce

Zpětný odběr elektrozařízení v České republice

Take-back of electrical equipment in the Czech republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou zpětného odběru elektrozařízení. Cílem práce je popsat a posoudit fungování a vývoj zpětného odběru elektrozařízení v ČR a porovnat jednotlivé kraje v jeho sběru. Nejdříve je popsána legislativa upravující postup v této oblasti, která vychází ze směrnic Evropské unie, následně jsou charakterizovány kolektivní systémy v ČR. V další části jsou popsány hlavní činnosti …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the retroactive collection of disposal of electrical equipment. The aim of the work is to describe and assess the operation and development of sampling disposal of electrical equipment in the Czech Republic and compare individual regions in its collection. First, the legislation governing the procedure is described in this area, which is based on the regulations of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Kačírek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTOLL, Filip. Zpětný odběr elektrozařízení v České republice. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj