Bc. Václav Divíšek

Bakalářská práce

Klasifikace textů z Diskusních fór v IS MU

Text mining of IS MU Discussion group posts
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá dobýváním znalostí z textu, konkrétně z Diskusních fór Informačního systému Masarykovy univerzity. Hlavním úkolem práce bylo pokusit se klasifikovat příspěvky do tříd dle jejich hodnocení pomocí dolování dat a strojového učení. Při klasifikaci jsem používal několika algoritmů, nicméně nejlepšího výsledku bylo dosaženo algoritmem rozhodovacích stromů J48 po přidání kategorií …více
Abstract:
The bachelor work deals with text mining applied to posts obtained from Discussion Groups publicly available in the Information System of Masaryk University. The main objective of this work was to classify posts into classes according to the post assessments using data mining and machine learning methods. To classify the posts, we have employed several algorithms, however the decision tree based algorithm …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Bayer
  • Oponent: RNDr. Jan Géryk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika