Bc. Lukáš Krasanovský

Diplomová práce

Způsoby motivace a spokojenost zaměstnanců ve vybraném podniku

Ways of motivationand satistaction of the employees in the selected business
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením, odměňováním, spokojeností a motivací zaměstnanců ve vybraném podniku. Cílem této diplomové práce je vytvořit soubor návrhů a doporučení pro následné zkvalitnění realizace zkoumaných problémů v praxi firmy. V obecných východiscích řešení vybraných problémů jsou vymezeny základní pojmy týkající se motivace, motivační teorie, fluktuace zaměstnanců, odměňování …více
Abstract:
This dissertation deals with rating, rewarding, satsifaction and motivation employees in a selected company. The aim of the dissertation will be to create a set of suggestions and recommendations for subsequent improvement realization of researched problems in the company practice. Basic concepts are defined in general solutions of selected problems with motivation, motivation theory, staff turnover …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní