Bc. David Jeřábek

Bakalářská práce

Metodická příručka odborné přípravy na závěrečné zkoušky oboru Cukrář

A Methodology Reference Book of the Professional Preparation for the Final Examination in the Educational Branch – A Confectioner
Anotace:
Jeřábek, David. Metodická příručka odborné přípravy na závěrečnou zkoušku oboru vzdělání Cukrář. Brno, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 2014. Bakalářská práce. Bakalářská práce je zaměřena na průběh studia a přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učebního oboru Cukrář. V praktické části se věnuji zpracování témat pro písemnou, praktickou a ústní závěrečnou zkoušku. V závěru práce najdeme …více
Abstract:
Jeřábek,David: A Methodology Reference Book of the Professional Preparation for the Final Examination in the Educational Branch – A Confectioner.Brno, The Faculty of Pedagogy - |Masaryk University Brno, 2014. Bachelor Thesis The Bachelor thesis is devoted to the course of study and the preparation of pupils of the secondary school for the final examination of the branch – a Confectioner. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2014
  • Vedoucí: Ing. Pavla Stejskalová
  • Oponent: Ing. Jan Děcký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta