Bc. Jiří Sejbal

Diplomová práce

Reitegrace osob propuštěných z ústavních zařízení

Reintegration of persons after discharge from specialized institutions
Anotace:
Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na problematiku osob propuštěných z ústavních zařízení (vězení, ústavní ochranné léčení) na svobodu. Smyslem práce bylo podat ucelený pohled na reintegrační proces osob dlouhodobě nedobrovolně izolovaných. V úvodních kapitolách se věnuji obecným otázkám, které podmiňují vnímání trestaných osob společností a tím i jejich šanci na možné opětovné začlenění. Další …více
Abstract:
In my graduation theses I targeted the questions of persons discharged from special intitutions ( prison, inpatient treatment ). The purport of my work was to survey a comprehensive view of a reintegrative process of long-term separated persons. In the introducing chapters there are mentioned general problems which condition the accepting of prisoners by society thereby their chance for a possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta