Tomáš Štrobl

Master's thesis

Genius loci v oblastech cestovního ruchu

Genius loci in tourism
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá pojmem genius loci, a to převážně v kontextu s cestovním ruchem. Cílem práce je objasnění pojmu genius loci na základě dostupných zdrojů, zjištění jeho důležitosti v cestovním ruchu a jak se genius loci promítá ve dvou typově odlišných destinacích. Pro tyto účely byly vybrány dvě geografické oblasti. Jedná se o pláž Porto Katsiki nacházející se na ostrově Lefkada a český zámek …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with the concept of genius loci especially in the context of tourism. The aim of this work is to clarify the concept of genius loci on the basis of available resources, determine its importance in tourism and how the genius loci projected into two different types of destinations. For this purpose, two geographical areas were selected. These are the beach of Porto Katsiki located …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 8. 2021
  • Vedúci: Jan Závodný Pospíšil
  • Oponent: Lucie Sára Závodná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/84615