Dominik Beneš

Bakalářská práce

Rezervační systém sportovišť jako webová aplikace

Sports reservation system as a web application
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je provést analýzu současného stavu, vymezit požadavky na rezervaci sportovišť města Aše a v neposlední řadě navrhnout a realizovat webovou aplikaci. Začátek práce se věnuje rešerší závěrečných prací a zdrojů, aby čtenář pochopil všechny oblasti, kterým se práce věnuje. Po rešerších následuje analýza současného stavu, kde je popsán současný stav rezervací sportovišť v rámci …více
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to analyse the current state, define the requirements for the reservation of sports grounds in the city of Aš and finally, design and implement a web application. The beginning of the work is devoted to a search of final theses and sources, so that the reader understands all areas in which the work is devoted. The searches are followed by an analysis of the current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2022
  • Vedoucí: Jana Fortinová
  • Oponent: Václav Stašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/85496