MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D.

Disertační práce

Působení rehabilitace na kardio-respirační parametry u pacientů s ischemickou chorobou srdeční

The effect of cardiovascular rehabilitation on cardiorespiratory parameters in patients with ischemic heart disease
Anotace:
Disertační práce se zabývá kardiovaskulární rehabilitací, která je významnou součástí léčby u pacientů s ischemickou chorobou srdeční neboť snižuje mortalitu i morbiditu. U pacientů po infarktu myokardu, infarktu myokardu léčeném balónkovou dilatací koronárních tepen a po aortokoronárním bypassu posoudit vliv 12týdenního řízeného ambulantního rehabilitačního programu s kontinuální a intervalovou zátěží …více
Abstract:
This dissertation thesis deals with cardiovascular rehabilitation and cardiovascular rehabilitation is an important part of the treatment in patients with ischemic heart disease because it reduces both mortality and morbidity. In the patients after myocardial infarction, myocardial infarction treated by balloon dilatation of coronary arteries evaluation, patients after aortocoronary bypass, there was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 4. 2011
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta